Jak vrátit zboží?

Pokud si vyzvednete balíček a s výrobky bude něco v nepořádku, zavolejte mi na telefon +420 721 771 345, nebo napište na e-mail info@korenizivota.cz a ihned se domluvíme co a jak, abyste byli naprosto spokojeni.

Vymyslíme spolu nejlepší řešení, poradím vám jak balíček zabalit a jakou službou jej odeslat, aby byly náklady co nejnižší a především vám napíši adresu, na kterou balíček poslat. Ihned jak balíček obdržím, odešlu vám penízky (včetně nákladů za dopravu) na bankovní účet, který mi napíšete.

Jak pravil zákon

Aneb verze úřední.

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo odstoupit od kupní smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat (Judita Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ: 272 04, mail: info@korenizivota.cz, tel: +420 721 771 345) prostřednictvím emailu, doporučeného dopisu nebo telefonu.

1.4. Aby byla dodržena 14 denní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačí informovat o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátím vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsem byla informována o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsem od vás obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání mnou nabízený). Pro vrácení plateb použiji vámi zvolený bankovní účet. S vrácením platby mohu počkat do té doby, než vrácené zboží obdržím, nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi oznámíte, že odstupujete od kupní smlouvy, zašlete zpět na adresu (Judita Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ: 272 04). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud mi odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Celé obchodní podmínky najdete zde.