VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud bude se zbožím něco v nepořádku nebo jej chcete vrátit do 14 dnů, volejte na +420 721 771 345 nebo pište na info@atelyer.cz. Ihned vám poradím co a jak. Zboží nikdy neodesílejte bez předchozí domluvy, abych mohla balíček hlídat.

Vyplňte formulář o odsoupení od kupní smlouvy a spolu se zbožím ho zašlete na adresu:

Judita Lyerová
Kordačova 361
Kladno
272 04

Zboží můžete vrátit do 14 dní bez udání důvodu. Zboží musí být nepoškozené a v původním obalu.

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (Judita Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ: 182 00, mail: info@korenizivota.cz, tel: +420 721 771 345) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.“
„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

2.2 Převzetí zboží
„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu (Judita Lyerová, Kordačova 361, Kladno, PSČ: 182 00). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

2.3 Náklady spojené s převzetím zboží
„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“.

2.4 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Celé obchodní podmínky najdete zde.

Z NAŠEHO BLOGU